home Comunitate, Cultură Urbană, Energie Regenerabilă, Evenimente, Orașe Verzi, Orașele Viitorului, Politici Urbane & Guvernanță, Regenerare Urbană Proiectul M100: Transformarea Orașelor Românești în Comunități Verzi și Inteligente

Proiectul M100: Transformarea Orașelor Românești în Comunități Verzi și Inteligente

Proiectul „Towards Climate-Neutral and Smart Cities through Mutual Learning, Engagement and Capacity-Building” reprezintă un pas crucial în transformarea orașelor din România către un viitor mai verde și inteligent. UrbanizeHub, împreună cu UEFISCDI și Ordinul Arhitecților din România, joacă un rol esențial în coordonarea acestui proiect ambițios, care se aliniază cu misiunea europeană „100 Green Cities”.

Contextul European și Misiunea M100

Misiunea europeană „100 Green Cities” urmărește transformarea a 100 de orașe europene în lideri ai tranziției ecologice până în 2030. În România, inițiativa similară, cunoscută sub numele de M100, se bazează pe modelul european, adaptându-se la specificul local. Aceasta presupune selectarea a 10 orașe din România, care vor beneficia de resurse și suport pentru a deveni neutre din punct de vedere climatic și inteligente până în 2035.

Până pe 10 iunie 2024, aveți șansa de a vă implica în modelarea viitorului verde al orașelor din România. Vă invităm să contribuiți cu propuneri și observații privind metodologia de selecție a celor 10 orașe și să vă exprimați opiniile pe platforma M100.

Consultarea publică pentru Metodologia Apelului de Selecție este deschisă până pe 10 iunie 2024 și permite comunității să ofere feedback și recomandări atât pentru criteriile de eligibilitate și selecție, cât și pentru expresia de interes. Implicarea orașelor, organizațiilor neguvernamentale și a cetățenilor interesați este esențială în acest demers și puternic încurajată.

Guvernul României, prin semnarea Memorandumului de operaționalizare a hub-ului național M100, a făcut un pas important în sprijinirea acestui obiectiv. Hub-ul va facilita accesul la finanțări europene și va oferi suport tehnic și logistic pentru implementarea proiectelor verzi.

Rolul UrbanizeHub

UrbanizeHub joacă un rol crucial în promovarea și implementarea acestui proiect. Organizația a fost implicată activ în discuțiile preliminare și în structurarea inițiativei M100. UrbanizeHub aduce la masă expertiza acumulată în proiectele europene și naționale, oferind o viziune integrată și pragmatică asupra dezvoltării urbane sustenabile.

Grațian Mihăilescu a subliniat importanța colaborării dintre sectorul public, cel privat, și societatea civilă pentru succesul proiectului. El a evidențiat necesitatea implicării universităților și a experților în definirea criteriilor de selecție și eligibilitate pentru orașele participante.

Procesul de Selecție și Implementare

Până la sfârșitul anului 2024, vor fi selectate cele 10 orașe care vor beneficia de un buget total de 1 miliard de euro pentru următorii 10 ani. Acest buget va fi utilizat pentru investiții verzi care includ infrastructură sustenabilă, soluții inteligente pentru managementul resurselor, și proiecte de eficiență energetică.

Procesul de selecție va fi transparent și participativ, încurajând feedback-ul din partea comunităților locale și a experților. UrbanizeHub și partenerii săi vor organiza evenimente și sesiuni de consultare pentru a asigura implicarea activă a tuturor părților interesate.

Importanța Colaborării și a Educației

Un aspect esențial al proiectului M100 este educația și sensibilizarea comunităților locale asupra importanței tranziției ecologice. UrbanizeHub, alături de Ordinul Arhitecților din România, va desfășura campanii de informare și va organiza ateliere de lucru, precum UrbanLab For Green Cities, în orașele selectate. Aceste evenimente vor oferi platforme pentru schimbul de idei și bune practici, facilitând învățarea reciprocă și creșterea capacității locale de a implementa soluții verzi.

În plus, proiectul va promova parteneriatele public-private, esențiale pentru finanțarea și implementarea inițiativelor sustenabile. În acest context, sprijinul din partea sectorului privat este crucial pentru atingerea obiectivelor ambițioase ale M100.

Perspective pentru Viitor

Prin intermediul proiectului M100, România își propune să se alinieze cu țări precum Spania și Suedia, care au deja platforme naționale similare pentru susținerea orașelor verzi. Partenerii proiectului vor continua să joace un rol central în promovarea și coordonarea inițiativelor locale, asigurându-se că niciun oraș nu este lăsat în urmă.

Pe parcursul anului 2024, UrbanizeHub va organiza evenimente în orașe precum Brașov, Constanța, Iași și Timișoara pentru a discuta despre proiect și a mobiliza sprijinul local. Aceste întâlniri vor fi esențiale pentru formarea unei rețele de orașe care să colaboreze strâns în drumul lor către neutralitatea climatică.

Proiectul M100 reprezintă o oportunitate unică pentru orașele din România de a se transforma în comunități verzi și inteligente, cu sprijin european și național. UrbanizeHub, prin implicarea sa activă, demonstrează importanța colaborării și a implicării comunității în atingerea acestor obiective ambițioase. Cu un plan bine structurat și o colaborare strânsă între toate părțile interesate, M100 poate deveni un model de succes pentru tranziția ecologică în Europa de Est.

Hai să modelăm împreună viitorul verde al orașelor din România!
Rǎmâi conectat cu UrbanizeHub și profitǎ de reduceri la evenimentele noastre, abonându-te la newsletter.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.