Soluții inovative pentru orașe verzi

Asociația INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ – THINK GLOBAL ACT LOCAL

 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Consolidarea capacității interne a Asociației INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ – THINK GLOBAL ACT LOCAL de a se implica în formularea politicilor de dezvoltare urbană durabilă și de transformare a municipiilor Arad, Lugoj, Reșița și Timișoara în „orașe verzi”.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Realizarea unei analize la nivelul municipiilor Arad, Lugoj, Reșița și Timișoara privind capacitatea acestora de a se alinia principiilor europene referitoare la neutralitatea emisiilor de carbon si de a deveni „orașe verzi”.
  2. Asigurarea sustenabilității parteneriatelor de dezvoltare locală încheiate cu cele 4 municipii prin dezvoltarea unui mecanism inovator de promovare a dezvoltării urbane durabile și a neutralității emisiilor de carbon.
  3. Stimularea gradului de implicare a cetățenilor celor 4 orașe în atingerea obiectivelor de dezvoltare urbană durabilă, prin desfășurarea unui concurs de soluții viabile în atingerea țintei de „oraș verde”.

 

Rezultatele livrate în cadrul proiectului

  1. 1 raport de analiză a situației privind promovarea politicilor de dezvoltare durabilă și de trecere la „orașe verzi” și 4 fișe de orașe realizate.
  2. 4 planuri de acțiune realizate pentru fiecare municipiu în parte și 4 workshop-uri
  3. 4 rapoarte cu acțiuni prioritizate în urma consultării publice a cetățenilor din cele 4 municipii.
  4. 1 concurs de soluții organizat și desfășurat pe tema „oraș verde” în Regiunea Vest cu participarea cetățenilor din cele 4 orașe: Arad, Reșița, Timișoara, Lugoj.

 

Primăriile din Arad, Timișoara, Lugoj și Reșița au fost parteneri activi în cadrul acestui proiect. Planurile de acțiune au fost fundamentate în urma atelierelor online în care au participat aleși locali, angajați din administrația locală și mediul ONG local. Planurile de acțiune au fost ulterior validate printr-un chestionar online la care au participat aproximativ 1000 de cetățeni.

 

În urma prioritizării cetățenilor, au fost create trei trackuri pentru concursul de soluții UrbanLab for Green Cities, desfășurat la Timișoara fizic și în format online hibrid. Au fost acordate patru premii soluțiilor venite dinspre cetățeni care s-au concentrat pe crearea conceptului de orașe verzi.

 

În cadrul conferinței UrbanTalks au fost invitați experți în sustenabilitate, reprezentanți ai instituțiilor europene și naționale, lideri din mediul de business și primarii celor patru orașe.

 

La finalul conferinței, primarii celor patru orașe au semnat Pactul Verde al Regiunii Vest, prin care și-au asumat să implementeze proiecte sustenabile cu implicarea comunității.

 

Comunicatul de presă (final de proiect)

 

Valoarea proiectului

Valoarea totală a Proiectului: 421.717,00 lei, din care 351.290,26 lei (valoarea nerambursabilă din FSE) și 61.992,40 lei (valoarea nerambursabilă din bugetul național).

 

Data începerii proiectului

14.06.2022

 

Data finalizării proiectului

13.08.2023

 

Codul MySMIS

151314

 

Achiziții proiect

Achiziții proiect ”Soluții inovative pentru orașe verzi” (cod MySMIS 151314)

 

Selecție experți

Selecție experți proiect ”Soluții inovative pentru orașe verzi” (cod MySMIS 151314)

 

Documente strategice pentru dezvoltarea durabilă a orașelor Arad, Lugoj, Reșița și Timișoara

Raport de analiză a Regiunii Vest, privind sustenabilitatea politicilor de dezvoltare durabilă referitor la neutralitatea emisiilor de carbon și potențialul de transformare a municipiilor membre în Orașe Verzi

Planuri locale de acțiune pentru municipiile Arad, Lugoj, Reșița și Timișoara în vederea atingerii obiectivelor de dezvoltare durabilă și de trecere la ”Orașe Verzi”

Analiza răspunsurilor colectate în urma consultării publice pentru Arad, Lugoj, Reșița și Timișoara (Chestionarul Verde)

 

Pactul Verde al Regiunii Vest

Alianta Oraselor Verzi

 

Soluțiile căștigătoare din cadrul UrbanLab for Green Cities

Un weekend plin de energie: top 4 soluții de la UrbanLab for Green Cities

 

Conferința Urban Talks

Arad, Reșița, Lugoj și Timișoara sunt orașe pioniere pentru un viitor verde

Orașele active sunt orașe verzi, sigure și sănătoase

Ce este New European Bauhaus și ce înseamnă pentru comunitățile urbane?

Alianța Orașelor Verzi – Soluția pentru comunități urbane sustenabile

Mai jos puteți urmări toate intervențiile din cadrul conferinței:

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.