home Orașele Viitorului, Politici Urbane & Guvernanță, Proiecte & Orașe, Tehnologie & Inovație, Transport Orașe europene verzi: bune practici din Europa pentru mobilitate urbană inteligentă

Orașe europene verzi: bune practici din Europa pentru mobilitate urbană inteligentă

 

Reducerea dioxidului de carbon și a emisiilor poluante generate de mobilitatea urbană este unul dintre obiectivele majore ale Uniunii Europene pentru a crea orașe mult mai sustenabile pentru cetățenii europeni. În prezent, peste 70% din cetățenii Uniunii locuiesc în arii urbane și mai mult de 80% din PIB-ul Uniunii este generat în orașe. Cu toate acestea, congestiile urbane periclitează un alt obiectiv, acela al unui sistem de transport competitiv și eficient și din punct de vedere al resurselor.

Mobilitatea inteligentă a devenit un factor important pentru orașele ce cunosc ascensiunea economică și socială, având un standard înalt de calitate a vieții. Tranziția spre mobilitate inteligentă se concentrează pe 4 piloni:

  • un sistem de transport mult mai eficient;
  • emisii scăzute și zero emisii pentru vehicule;
  • noi modele de business și servicii pentru transport;
  • multi-modalitatea și inter-modalitatea – integrarea modulelor de transport.

Cercetarea și inovarea joacă de asemenea un rol crucial în dezvoltarea, testarea și lansarea noii generații de soluții în aceste patru arii. Suplimentar, potențialul pe termen lung a inovației disruptive trebuie explorată.

Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele a implementat numeroase proiecte din programele Horizon2020 și Connecting Europe Facility. Agenția selectează și gestionează proiecte, de la stadiul de idee, până la cel de implementare. Între 2014 și 2019 , Agenția a sprijinit 33 de portofolii din sfera mobilității urbane, valorând cca 175 milioane euro din fondurile alocate Horizon2020.

Recent, Comisia Europeană a publicat broșura Making European Cities Greener – Towards clean and smart mobility, un document ce exemplifică mai multe exemple de bună practică care acoperă domenii precum planificarea sustenabilă a mobilității urbane, soluții inovative pentru transport în living labs, vehicule verzi și transport automatizat:

CEF Transport Programme sprijină construirea și îmbunătățirea infrastructurii de transport în Europa. De asemenea, contribuie la implementarea soluțiilor sustenabile și eficiente, precum și la digitizarea modulelor de transport public. Scopul este acela de a integra transportul ce tranzitează distanțe lungi cu sistemul urban pentru pasageri și mărfuri. Obiectivele principale sunt:

  • să suplinească legăturile lipsă și blocajele dintre modurile de transport urbane TEN-T (spre exemplu, conexiunea dintre un aeroport și centrul orașului sau conexiunea dintre stații feroviare de tranzit internațional și pasajele urbane);
  • să îmbunătățească multi-modalitatea într-un mod durabil, prin facilitarea tranziției de la mașini la moduri alternative de transport, atât pentru pasageri, cât și pentru circulația mărfurilor, dar și prin înlocuirea combustibililor fosili cu cei alternativi; aceasta include optimizarea transportului public, dezvoltarea sistemului transport-marfă pe bicicletă, piste, conținut de carbon și zgomot reduse pentru sistemele de livrare a mărfurilor, sisteme îmbunătățite de partajare a călătoriilor auto, utilizarea smart a spațiului public, etc.

Începând cu 2014, CEF a fost implementat în 5 etape, rezultând 44 de proiecte selectate pentru finanțare.

FLOW – Există multe beneficii desprinse din utilizarea frecventă a mersului pe jos și a utilizării bicicletei ca mijloc alternativ de transport, în termeni de sănătate, protecția mediului și a economiei. Dar ce putem spune despre beneficiile transportului? În ce măsură mersul pe jos și utilizarea bicicletei pot contribui la eficientizarea traficului? FLOW a contribuit la schimbarea de paradigmă în care transportul non-motorizat primește aceeași întrebuințare cu cel motorizat, pentru a înlătura congestiile urbane. Proiectul oferă câteva recomandări pentru factorii de decizie și urbaniști: dezvoltarea planurilor și a politicilor pentru augmentarea performanței și a impactului generat de utilizarea a mijloacelor de transport non-motorizat, îmbunătățirea tehnicilor analizate și a modulelor utilizate în prezent pentru o mai bună interacțiune între acestea, îmbunătățirea comunicării despre transportul multi-modal și creșterea gradului de transparență în procesul planificării urbane, îmbunătățirea colectării datelor pentru mersul pe jos și cycling pentru o amplă înțelegere a dinamicii acestor module și nu în ultimul rând, plasarea performanței sistemului de transport în contextul viabilității economice, siguranță publică, sănătate și calitate a vieții urbane.

HARMONY propune o abordare holistică pentru asigurarea amenajării spațiului și a dezvoltării de noi instrumente pentru planificare, care să preîntâmpine nevoile autorităților metropolitane și regionale, asigurându-se astfel o ușoară tranziție spre era mobilității. Proiectul depășește simplele instrumente de planificare urbană, părțile direct interesate fiind activ angajate în adoptarea soluțiilor. Noile concepte și tehnologii pentru mobilitate, precum vehiculele autonome electrice și dronele sunt integrate în mijloacele tradiționale pentru a face față noilor provocări. Rezultatele obținute includ recomandări ce urmează să fie puse în aplicare pentru a mapa un nou set de Planuri pentru Mobilitate Urbană Sustenabilă, iar output-urile vor fi în concordanță cu nevoile și exigențele noilor conglomerații urbane. Soluțiile obținute vor testate în 6 arii metropolitane: Rotterdam, Oxfordshire, Atena, Turin, Trikala, Silezia Superioară.

U-Turn – regândirea transportului urban prin intermediul instrumentelor avansate și a colaborării factorilor din lanțurile de aprovizionare. Schemele de colaborare verticală cum sunt racordarea între producători și comercianți reprezintă o practică des uzitată. Logistica colaborativă pe orizontală este dezvoltată atunci când furnizorii, comercianții și o terță parte cooperează cu ai lor competitori. Minimizarea costurilor operaționale, ameliorarea impactului asupra mediului și creșterea eficienței pot fi atinse printr-un sistem modern de logistică, care să examineze noii parametrii de distribuție și care să restabilească condițiile de operare ale celor implicați.

ELIPTIC îmbină două aspecte cruciale ale mobilității urbane: electrificarea transportului ca o extensie a mobilității cu zero emisii și transportul public ca și un liant al mobilității spațial eficiente. Topicul electrificării mijloacelor de transport în comun se află pe agenda publică europeană, dorindu-se reducerea problemelor ce țin de calitatea aerului și a emisiilor de gaz. În cadrul proiectului au fost analizate 20 de concepte pentru electrificarea transportului în comun în 11 orașe: Barcelona, Bremen, Bruxelles, Eberswalde, Gdynia, Lanciano, Leipzig, Londra, Oberhausen, Szeged și Varșovia. Rezultatele cercetării au fost subiectul unui schimb intens de bune practici între orașe și operatori din întreaga Europa, prin intermediul twinning-ului și a forumurilor de utilizatori; proiectul n-a furnizat doar rezultate tehnice în urma cercetării, și a mapat un plan strategic de lucru. Un exemplu în acest sens este campania factorul 100.

MORE examinează provocările cu care se confruntă principalele artere din marile orașe europene, provocări rezultate din cererile competitive și capacitatea limitată a spațiului și dezvoltă patru ustensile:

  • metode utilizabile pentru dezvoltarea unor opțiuni inovative de design;
  • instrumente îmbunătățite pentru a implica publicul în identificarea problemelor și generarea de noi proiecte;
  • instrumente îmbunătățite pentru a simula modul în care mișcările și activitățile uzuale sunt influențate de diferite stiluri de design;
  • metode îmbunătățite pentru a evalua opțiunile alternative de proiectare și pentru a decide care sunt soluțiile particulare dintr-o varietate de contexte.

CoExistmisiunea CoExist este să întărească sistematic capacitățile autorităților avizate și a altor părți direct interesate de mobilitatea urbană pentru a pregăti tranziția spre o rețea partajată de drumuri și vehicule conectate și automatizate.

Sursa: Comisia Europeană

Sursa foto: medium.com, aurecongroup.com, u-turn-project.eu, h2020-coexist.eu

 

 

 
Rǎmâi conectat cu UrbanizeHub și profitǎ de reduceri la evenimentele noastre, abonându-te la newsletter.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.