Cum vrea Aradul să devină un oraș verde?

Din decembrie până în martie am invitat cetățenii din Reșița, Lugoj, Arad și Timișoara să răspundă la Chestionarul Verde, prin care ne-am dorit să înțelegem ce așteptări au comunitățile urbane de la viitorul orașelor.

În cadrul proiectului Soluții Inovative pentru Orașe Verzi, UrbanizeHub a realizat o consultare publică adresată cetățenilor din Timișoara, Arad, Lugoj și Reșița. Scopul acestei sondări a fost să vedem cum percep oamenii ideea de sustenabilitate la nivelul propriului oraș și cum pot stakeholderii locali sau regionali să-și fundamenteze investițiile în funcție de nevoile comunității. Totodată, am colectat propuneri din partea oamenilor despre ce și-ar dori să se întâmple pe termen scurt, mediu și lung.

Prioritizarea intervențiilor a fost pe șapte domenii, fiecare item primind o notă de la 1 la 10 și la finalizarea chestionarului s-a acordat o medie pentru fiecare subdomeniu.

Am divizat răspunsurile într-o miniserie de patru articole dedicate celor patru orașe.

Arad

Arad este orașul cu leadershipul administrativ cel mai pronunțat, ceea ce reiese atât din obiectivele strategice de dezvoltare cât și din răspunsurile cetățenilor.

Aproximativ 97% dintre respondenți sunt dornici să se implice pentru dezvoltarea verde a orașului. Modul de implicare se realizează prin schimbarea comportamentelor astfel încât să aibă un impact mai redus asupra mediului, participarea la activități de voluntariat și participare la consultări publice.

La nivel de implicarea cetățenilor, cea mai ridicată notă a fost acordată încurajării și recompensării comportamentelor ecologice ale cetățenilor și firmelor, 8,91. Foarte aproape, cu 8,85, pe locul doi se află sprijinirea campaniilor de voluntariat pe diferite teme relevante pentru transformarea verde, urmată cu 8,64 de înființarea unei platforme online de interacțiune cu cetățenii și derularea unor programe de bugetare participativă în care cetățenii să voteze proiecte verzi.

La nivel de educație, arădenii consideră foarte importante programele educative pentru copii și elevi (8,73), la mică distanță fiind cele dedicate adulților (8,69). De asemenea, a fost exprimată opțiunea pentru activități pilot cu scop de conștientizare a publicului larg cu privire la problemele de climă („Ziua Verde”, „Orașul pedalează”, „Ziua reciclării” etc.), nota acordată fiind 8,52. Au fost votate și întreprinderea de măsuri de sancționare a unor comportamente care nu sunt ecologice, crearea unui fond privat de către firmele locale și multinaționale care să susțină proiecte verzi pentru Arad și derularea de campanii în mass-media și social-media.

Prioritatea numărul 1 pe partea de mobilitate urbană pentru Arad cu 9,07 este Încurajarea transportului public, prin extinderea, optimizarea și modernizarea acestuia (achiziția de vehicule nepoluante, creșterea frecvenței, menținerea unor prețuri acceptabile la bilete etc.) și încurajarea deplasărilor pe jos sau cu bicicleta/trotineta, prin accesibilizarea zonelor de tranzit și promenadă și prin creșterea siguranței utilizatorilor vulnerabili, 8,9. Un punctaj ridicat au obținut și Reorganizarea cartierelor după conceptul ”orice ai nevoie la 15 minute de mers pe jos” și limitarea vitezei la 30 km/h în zonele rezidențiale pentru a reduce dependența de mașină și a crește siguranța rutieră (8,57) împreună cu Implementarea sistemelor smart de gestionare a traficului (senzori, semaforizări inteligente, baze de date cu trasee, vehicule autonome, IoT etc.), nota 8,56. Această ierarhizare demonstrează gradul înalt de conștientizare al publicului arădean legat de sustenabilitate și trendurile europene care pot fi mai facil adoptate de comunitățile urbane care își doresc orașe verzi și o calitate a vieții mult mai bună.

Cea mai mică notă din chestionar acordată de cetățeni a fost la capitolul de mobilitate urbană. Ideea de Descurajarea deplasării cu autoturismul propriu pentru beneficiul și siguranța celorlalți utilizatori, prin măsuri coercitive (creșterea costului parcării publice și rezidențiale, creșterea impozitului pentru anumite categorii de vehicule sau restricționarea pătrunderii în anumite zone din oraș cu autovehiculul personal) a primit 7,01. Totuși, este cea mai mare notă acordată de cetățenii celor patru orașe dacă luăm în comparație Timișoara (6,61), Lugoj (6,57) și Reșița (5,71). Toate orașele se confruntă cu problema mobilității motorizate ca primă opțiune de deplasare în rândul cetățenilor, însă în Arad putem observa că există dorință din partea oamenilor pentru a se deplasa și cu alte mijloace.

La nivelul Dezvoltării urbane Verzi, cetățenii își doresc planificarea unor trasee verzi-albastre de-a lungul apelor curgătoare și a lacurilor cu rol de promenadă, 9,24, și realizarea unor acțiuni reparatorii pentru cartierele deja existente, 9,22. La mică distanță ca număr de voturi se află regenerarea urbană a cartierelor de blocuri prin degajarea spațiilor ocupate de chioșcuri, garaje și mașini parcare necorespunzător și implementarea unor proiecte punctuale, cu costuri reduse dar impact vizibil pentru cetățeni (mobiliar urban de calitate, vegetație abundentă), 9,14.

La nivel de Digitalizare, respondenții consideră prioritară reducerea birocrației și eliminarea timpului de așteptare prin folosirea de baze de date comune de către instituții și digitalizarea unor servicii, nota acordată fiind 9,28. În topul priorităților se află soluții smart pentru managementul traficului și încurajării mersului cu transportul public sau bicicleta (8,72), soluții pentru economisirea consumului de resurse utilizare pentru servicii publice (8,54), soluții pentru monitorizarea poluării și avertizarea populației (8,48), crearea unei platforme digitale verzi care să permită arădenilor să voteze implementarea de proiecte verzi și stimularea comportamentelor verzi ale acestora (8,47).

La nivel de eficiență energetică se observă că acordarea de facilități fiscale pentru proprietarii care își reabilitează singuri clădirile este o prioritate, având nota 9,25. Următoarele două măsuri considerate de interes pentru cetățeni sunt Modernizarea iluminatului public prin crearea unui sistem inteligent și sustenabil de gestiune (dimming, LED și resurse regenerabile), 8,78 și Realizarea de către autoritățile locale a unor facilități de producere a energiei verzi (parcuri eoliene, solare etc.) pentru alimentarea clădirilor și a echipamentelor publice, 8,75. Cea mai mică notă a fost acordată către Branșarea /rebranșarea clădirilor la sisteme centralizate de termoficare/răcire pe bază de energie verde. Municipiile Arad și Lugoj au acordat notele 7,83 respectiv 7,86 către această idee, vizibil mai mari decât Reșița (6,54) și Timișoara (6,57), ceea ce demonstrează că există un grad înalt de conștientizare cu privire la poluarea generată de clădiri prin consumul energetic necesar încălzirii acestora.

În ceea ce privește managementul deșeurilor, cetățenii din Arad demonstrează că sunt conștienți de chestiunea colectării eficiente și conforme a obiectelor și materialelor care nu mai sunt utilizabile. În topul preferințelor se află Amenajarea unor centre unde să se poată duce deșeurile separate care nu se pot depune la punctele gospodărești sau nu pot fi preluate săptămânal din poartă în poartă (de ex. deșeuri din construcții/demolări, mobilier, electronice și electrocasnice, deșeuri textile etc.), nota 9,21 și Colectarea, tratarea și reutilizarea apelor pluviale pentru sisteme de irigații, stropirea străzilor și alte utilizări, cu 9,13. De asemenea, au fost votate măsuri sociale cum ar fi prevenirea risipei alimentare prin măsuri ca Banca de alimente (8,84) și măsuri verzi de valorificare a deșeurilor prin producerea de biogaz (8,81).

La finalul chestionarului, am invitat respondenții să ne ofere sugestii care poate nu s-au regăsit în întrebări. Acestea sunt propunerile venite din Arad:

Un oraș sustenabil prin:

 • Transformarea nămolului din stațiile de epurare în cărbune sau păcura pentru încălzirea orașului
 • Procedee de generare de Energie cum ar fi HTC (HidroThermalCarbonisation) , HTL (HidroThermal Liquefiation, HTG (HidroThermal Gasification) si Piroliza
 • Plantarea și replantarea copacilor pe raza municipiului
 • Amplasate coșuri de gunoi în locurile unde lipsesc
 • Curățenia stradală și a aleilor pietonale din oraș
 • Facilitati pentru cei ce iși amenajează spații verzi în curți și clădiri istorice

Un oraș pentru oameni prin:

 • Amenajarea unui parc pentru copii în Cartierul Sannicolaul Mic, precum și supravegherea parcurilor
 • Regândirea traseelor de bicicletă pentru încurajarea elevilor să foloseasca bicicleta ca mijloc de transport în siguranta
 • Extinderea pistelor de biciclete și prioritizarea siguranței în trafic pentru acestea
 • Modernizarea părculețelor blocurilor din Grădiște
 • Transformarea Bulevardului Revoluției în 100% pietonal
 • Să se dea mai multă importanță traseului râului Mureș pe toată lungimea orașului, ar trebui amenajat ca o zonă de promenadă, alergat, mers cu bicicleta nu doar în centru și în Micălaca
 • Conservarea centrului istoric și în același timp revitalizarea comerțului pe vechiul bulevard
 • Crearea de zone pietonale extinse
 • Piste de biciclete periurbane
 • Parcări supraetajate sau subterane in centrul istoric
 • Picturi murale vopsea purificatoare

Un oraș educat prin:

 • Campaniile de educare a populatiei in spirit civic/ecologic mai dese le consider de un real folos
 • Implicarea a cât mai multor actori sociali locali, împreuna cu măsuri legislative naționale și aplicarea/verificarea respectării acestor măsuri, cu accent pe colectarea de informații live din partea societății pe parcurs
  pentru acest demers
 • Crearea de mini grădini de cartier pentru învățarea și educarea compostării casnice
 • Crearea de zile de curățenie exterioară în care să fie implicați toți cetățenii

Un oraș funcțional prin:

 • Angajarea unor specialiști în ceea ce înseamnă oraș verde
 • Verificarea mai des a zonelor periferice ale Aradului si mentinerea unui standard de viata egal peste tot in municipiu.
 • Vopsea alba luminată pentru toate bordurile din centru
 • Preluarea modelelor de bune-practici de la alte orașe
 • Poliție locală mai activă
 • Monitorizarea activității celor de la Adăpostul public de câini din Arad și promovarea sterilizării prin campanii regulate

Date demografice

Pe baza răspunsurilor colectate din cele patru orașe, am elaborat trei trackuri pentru concursul de soluții UrbanLab for Green Cities. Dacă sunteți din Reșița, Lugoj, Arad sau Timișoara și vreți să vă implicați pentru viitorul verde al orașului, vă invităm să vă înscrieți pe acest link.

Mai multe informații despre concurs găsiți aici și evenimentele noastre de Facebook.

Mulțumim arădenilor, Primăriei Arad și partenerilor noștri pentru completarea și diseminarea Chestionarului Verde! Împreună modelăm viitorul orașelor!

Chestionarul Verde și Urban Lab for Green Cities fac parte din proiectul ”Soluții inovative pentru orașe verzi”, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.
Rǎmâi conectat cu UrbanizeHub și profitǎ de reduceri la evenimentele noastre, abonându-te la newsletter.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.