home Orașe Verzi, Orașele Viitorului, Politici Urbane & Guvernanță Promisiunea verde pentru finanțarea orașelor sustenabile: Obligațiunile verzi

Promisiunea verde pentru finanțarea orașelor sustenabile: Obligațiunile verzi

Sustainalytics este un jucător global major pe piața obligațiunilor verzi, susținând municipalitățile, guvernele și companiile multinaționale în demersurile acestora de a-și accelera atât agenda de sustenabilitate, cât și scopurile investiționale, și să le alinieze cu standardele globale pentru dezvoltare sustenabilă și investiții verzi, de genul Green Bond Principles, Social Bond Principles, Sustainability Bond Guidelines, Climate Bonds Initiative.

Obligațiunile verzi sunt un instrument financiar folosit pentru finanțarea de proiecte cu impact pozitiv asupra mediului și/sau a societății (ex. eficiență energetică,  transport sustenabil, soluții sustenabile de management al apei, prevenirea și reducerea poluării) și ajută emitenții să tranziționeze către o economie mai sustenabilă. Municipalități din întreaga lume au ales să colaboreze cu Sustainalytics pentru a identifica cele mai bune proiecte cu impact pozitiv asupra mediului sau a societății, în conformitate cu bunele practici din domeniu.

Tematica sustenabilității la nivelul Uniunii Europene a luat avânt prin Cadrul politicii UE privind schimbările climate și energia care țintește o reducere a emisiilor de gaze de seră cu 40% față de nivelul din 1990, precum și o creștere a procentului de energie din surse regenerabile de cel puțin 27% din mixul global. Mai mult, conștientizarea generalizată a municipalităților din întreaga lume că acum pot deveni catalizatori pentru dezvoltarea durabilă a motivat autoritățile publice locale să își reajusteze agendele locale și să le sincronizeze cu strategiile de dezvoltare durabilă. Aceste strategii adresează probleme de genul poluării aerului, a apei sau a solurilor; riscurilor generate de schimbările climate și a consumului nesustenabil de resurse ale biosferei; emisiilor de gaze cu efect de seră; inegalităților sociale; și accesului la serviciile de bază. Sustainalytics a susținut municipalitățile din întreaga lume, și cu precădere pe cele din Europa și America de Nord, pentru a dezvolta cadre investiționale pentru finanțarea de proiecte focusate pe arii precum: transport verde; clădiri verzi; proiecte de adaptare în fața schimbărilor climate și de reziliență urbană; proiecte de management sustenabil al resurselor biosferei; incluziune economică sau acces la educație și sănătate.

Sustainalytics oferă consultanță municipalităților pentru înțelegerea și implementarea celor mai bune practici de dezvoltare durabilă în emisiunile de obligațiuni verzi. Oferim mai jos câteva exemple:

  • Recomandăm autorităților locale să aloce capitalul provenit din obligațiuni fie prin investiții directe, grant-uri sau contribuții, către proiectele care generează un minim de 30% creștere a performanței energetice a cladirilor – renovări de clădiri publice sau private incluzând insularea termică, remodelarea clădirilor sau implementarea de sisteme de management energetic – sau către active imobiliare alese din top 15% cele mai eficiente energetic active dintr-o anumită piață.
  • Sustainalytics a încurajat mereu emitenții de obligațiuni verzi să prioritizeze alocarea capitalului obținut către activele imobiliare care au obținut certificări verzi recunoscute la nivel internațional (LEED Gold sau Platinum, BREEAM Excellent sau Outstanding), cât și către cele care utilizează energie regenerabilă în sistem descentralizat sau integrează tehnologii care conservă energia termică și electrică de genul sistemelor inteligente de răcire, circulare a aerului sau iluminare.
  • Sustainalytics a ajutat municipalitățile la identificarea soluțiilor de transport verde pe baza filozofiei că schimbările climatice și calitatea aerului urban reprezintă două fețe ale aceleași monede care necesită un răspuns integrat. În acest sens, Sustainalytics a susținut implementarea de sisteme urbane de tranzit rapid pentru transportul metropolitan (ex. sisteme de metrou electric), facilitând transferul modal de la un transport individual puternic poluant și cu o amprentă de carbon ridicată. Un exemplu concret este proiectul Société du Grand Paris, al cărui impact, pe lângă reducerea emisilor de gaze cu efect de seră datorată reorientării către transportul cu metroul, va genera beneficii complementare precum utilizarea mai productivă și responsabilă a spațiului public și o reducere a infrastructurilor de interconectare, care finalmente vor contribui la o densificare sustenabilă a zonei metropolitane Paris.
  • Dat fiind că riscurile generate de schimbările climatice au un caracter local, Sustainalytics recomandă municipalităților să contracteze studii de impact ale schimbarilor climate pentru a identifica riscurile cu caracterul material cel mai ridicat, și a selecta astfel investiții în proiectele și tehnologiile care generează cele mai bune soluții de adaptare la schimbările climate. Exemple concrete sunt proiectele orașului Malmo din Suedia, care a identificat inundațiile generate de furtuni și creșterea nivelului mării drept cele mai ridicate riscuri, în baza unor studii de schimbări climate furnizate de Institutul Meteorologic și Hidrologic Suedez. Sustainalytics a realizat o analiză internă a Strategiei de Adaptare Climatică a orașului Malmo și a oferit o opinie pozitivă asupra proiectelor municipalității de extindere a suprafețelor vegetalizate și a bazinelor hidrografice în baza unui nou plan urbanistic adaptat schimbărilor climate. Aceste proiecte includ sisteme de drenaj al apei și infrastructuri pentru imbunătățirea captării și retenției apelor pluviale care contribuie la sisteme performante de prevenire a inundațiilor generate de furtuni.

Traziția către orașe sustenabile este susținută acum de acest instrument care a luat un avânt puternic în ultimii ani. Numai Sustainalytics a ajutat sute de emitenți de obligațiuni verzi, de la corporații la instituții financiare, guverne și municipalități. Capitalul strâns prin emiterea de obligațiuni verzi a contribuit la inițierea multor proiecte cu beneficii pentru mediul înconjurător și societate.

Despre Sustainalytics

Sustainalytics este o firmă independentă care oferă servicii de cercetare a performanței de sustenabilitate și guvernanță corporativă a companiilor, sprijinind investitorii internaționali să dezvolte și să implementeze strategii de investiții responsabile. În ultimii 25 ani, compania a dezvoltat soluții inovatoare și de calitate pentru a răspunde nevoilor investitorilor din lumea întreagă. Sustainalytics colaborează cu sute de manageri de investiții și fonduri de pensii care integrează criterii de sustenabilitate și guvernanță corporativă în procesul decizional pentru alocarea capitalului. Cu 13 birouri la nivel global, Sustainalytics are mai mult de 400 angajați, dintre care 180 sunt analiști cu expertiză multidisciplinară. În ultimii trei ani, investitorii au ales Sustainalytics ca una dintre cele bune trei companii pentru cercetarea performanței de sustenabilitate și de guvernanță corporativă în cadrul Independent Research in Responsible Investment Survey.

Pentru mai multe informații, vizitați www.sustainalytics.com.

 
Rǎmâi conectat cu UrbanizeHub și profitǎ de reduceri la evenimentele noastre, abonându-te la newsletter.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.