home Politici Urbane & Guvernanță, Proiecte & Orașe URBIS, noul serviciu de consultanță pentru orașe

URBIS, noul serviciu de consultanță pentru orașe

“Urban Investment Support” a fost recent lansat de cǎtre Comisia Europeanǎ și Banca Europeanǎ de Investiţii, cu scopul de a ajuta orașele în planificarea propriilor investiţii. Strategiile de dezvoltare urbanǎ ar fi astfel sprijinite, iar accesul la fonduri ar fi și el facilitat.

Problema accesării finanțării rǎmâne în continuare una din cele mai importante greutăți cu care se confruntă orașele. Proiectele municipale individuale în domenii precum incluziunea socialǎ, regenerarea urbanǎ sau eficienţa energetică sunt deseori prea riscante sau sunt dezvoltate la o scarǎ prea restrânsǎ pentru a avea un impact real asupra pieţei.

Totodatǎ, accesul la finanţarea programelor urbane integrate este dificil datoritǎ grupǎrii acestor proiecte pe diferite sectoare. În ultimǎ instanţǎ, orașele se confruntǎ și cu probleme legate de limite ale împrumuturilor.

Ce face URBIS pentru orașele europene

Scopul URBIS este de a ajuta orașele sǎ resolve astfel de obstacole într-un mod eficient. Serviciul European va ajuta comunitǎţile urbane în fazele de design, planificare și implementare a strategiilor și proiectelor de investiţii prin consiliere tehnicǎ și financiarǎ individualizatǎ, precum și prin oferirea unor oportunitǎţi alternative și inovative de finanţare.

Unul dintre obiectivele prioritare ale Comisiei Europene în acest moment este colaborarea cu orașele Uniunii pentru a asigura o calitate mai bunǎ a vieţii.

European Parliament

Așadar, prin astfel de iniţiative, dezvoltarea comunitǎţilor urbane europene este susţinutǎ conform principiilor sustenabilitǎţii, cu scopul împǎrtǎșirii informaţiei și a unei finanţǎri ușurate. Agenda urbanǎ a Uniunii Europene promoveazǎ colaborarea Comisiei – a expertizei și puterii proprii – cu ministere naţionale, consilii locale și alţi actori importanţi.

Obiectivul final este de a sprijini înflorirea diferitelor proiecte solide și fezabile care abordeazǎ provocǎrile viitorului în urmǎtorii ani.

Maroš Šefčovič (Vicepreședintele Comisiei Europene responsabil pentru Uniunea Energiei): “Primarii sunt dornici de a acţiona în dezvoltarea propriilor orașe într-un mod deștept și sustenabil. URBIS le va facilita acestora accesul la investiţiile necesare prin consiliere personalizatǎ și prin exploatarea bunurilor și fondurilor existente la maxim. Inovarea urbanǎ trebuie sǎ devinǎ fezabilǎ, sǎ câștige public și sǎ fie aplicatǎ peste tot în Europa.”

Corina Creţu (Membru al Comisiei pentru Politicǎ Regionalǎ): “Agenda urbanǎ a Uniunii Europene incorporeazǎ obiective ambiţioase pentru dezvoltarea sustenabilǎ a orașelor, iar URBIS ne va ajuta în atingerea acestor obiective. Datoritǎ acestei iniţiative, orașele vor dispune de ajutorul necesar pentru a crea noi oportunitǎţi pentru propriii cetǎţeni.”

Programul URBIS va fi alcǎtuit, la bazǎ, din experţi ai serviciilor de consiliere ale Bǎncii Europene de Investiţii, precum și din personal aflat in statele membre. Aceștia vor putea explica și ghida procesul de îmbinare a fondurilor UE cu surse de finanţare naţionale și locale și vor putea recomanda oportunitǎţi inovative de finanţare.

Expertizǎ adiţionalǎ asupra pregǎtirii proiectelor finanţate de UE va fi oferitǎ de cǎtre JASPERS.

platforma urbis pentru orase

Conform unui comunicat de presǎ al Comisiei Europene din 29 Noiembrie, URBIS va ajuta în:

  • îmbunătățirea strategiei de investiții a unui oraș;
  • aducerea proiectelor și a programelor de investiții într-un stadiu de rentabilitate;
  • explorarea oportunităților de finanțare prin Fondul european pentru investiții strategice (FEIS), prin fondurile politicii de coeziune sau prin ambele posibilități combinate;
  • oferirea de sprijin în cadrul lucrărilor pregătitoare pentru platformele de investiții și mecanismele care combină fondurile, asigurarea legăturii cu intermediarii financiari și crearea de modalități de implementare a acestor mecanisme;
  • dezvoltarea unor modalități de finanțare care să vizeze reducerea sarcinii asupra datoriei publice locale și facilitarea accesului la finanțare al întreprinderilor municipale și al furnizorilor de servicii urbani, privați.

Bildergebnis für european commission urbis

Ce urmeazǎ?

URBIS va începe prin utilizarea actualelor servicii de consultanță și de proiecte ale Băncii Europene de Investiții și se va concentra pe un anumit număr de sarcini selecționate. Această activitate inițială va fi evaluatǎ de BEI și de Comisie în a doua jumătate a anului 2018. Dacă URBIS se dovedește a fi un succes, ar putea fi avute în vedere resurse suplimentare pentru continuarea, îmbunătățirea și lărgirea inițiativei.

Toate orașele Uniunii Europene sunt așteptate sǎ aplice pentru susţinerea URBIS la “European Investment and Advisory Hub”.

Vazil Hudák (Vicepreședinte al BEI, responsabil pentru consilierea și susţinerea proiectelor în diferite orașe și regiuni ale Uniunii): “Orașele sunt mai atractive astǎzi ca niciodatǎ: În 3 decenii, 8 din 10 europeni vor trǎi într-un oraș. Comunitǎţile urbane de orice fel au nevoie atât de finanţare cât și de consiliere și expertizǎ pentru a deveni ‘smart’, moderne, verzi și inovative, iar proiectul pilot URBIS poate ajuta în atingerea acestor obiective.”

Surse: EuropeanCommissionEIBEuropeanCommission2

Foto: BitcoinECRegionalPolicyUrbis
Rǎmâi conectat cu UrbanizeHub și profitǎ de reduceri la evenimentele noastre, abonându-te la newsletter.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.