home Cultură Urbană, Evenimente, Orașe Verzi, Orașele Viitorului Cum reușim să facem tranziția spre un oraș mai durabil?

Cum reușim să facem tranziția spre un oraș mai durabil?

Un concurs și un eveniment care promovează conceptul de oraș durabil. La întrebarea din titlu va încerca să se răspundă pe 14, 15 și 16 Martie la Cluj și Alba Iulia în cadrul Întâlnirilor europene din Transilvania. Întâlnirile europene din Transilvania  organizate din 2010 de Ambasada Franței în România și filiala din Cluj-Napoca a Institutului francez din România își propun să abordeze, prin prisma provocărilor și oportunităților pentru colectivitățile locale, tema orașului durabil.

Despre concursul Orașul Durabil

Ambasada Franței în România, în parteneriat cu Business France și Camera franceză de Comerț și Industrie din România (CCIFER) lansează prima ediție a concursului „Orașul durabil”, deschis tuturor comunităților – județe, municipii, orașe, comune – care premiază inițiativele inovatoare din domeniul dezvoltării sustenabile.

Acest concurs își propune să pună în valoare inițiativele pozitive ale colectivităților locale din România și să le recompenseze pe cele mai implicate în dezvoltarea durabilă și în lupta împotriva schimbărilor climatice pentru acțiunile lor în domeniile cheie care se circumscriu „orașului durabil” : 1) apă, canalizare și gestionarea deșeurilor; 2) mobilitate urbană; 3) eficiență energetică; 4) valorificarea construcțiilor și reabilitarea patrimoniului.

Mai multe detalii despre concurs și data limită de înscriere aici. 

Despre evenimentul Orașul Durabil

Orașul Cluj-Napoca găzduiește facultăți de Arhitectură și Urbanism, de Construcții Civile, de Tehnologie a Informației. În plus, tema orașului durabil este și prioritatea politică a administrației locale, ceea ce face din Cluj-Napoca un punct de neocolit în orice dezbatere legată de orașul durabil și de dezvoltarea locală.

Orașul Alba Iulia derulează numeroase proiecte inovatoare în domeniul „smart city”. În prezent, este considerat un oraș de referință în acest domeniu, realizând numeroase experimente împreună cu mari firme internaționale.

Orașul durabil în Franța și România

Din 2007 și pentru prima dată în lume populația urbană a depășit populația rurală. În 2050, 66% din populația lumii ar urma să locuiască în mediul urban, iar această cifră va ajunge la 72% în orașele europene.

În această privință, România se află în prezent într-un moment de cotitură. În timp ce rata actuală de urbanizare atinge abia 55%, țara se confruntă din ce în ce mai mult cu provocările urbanizării în creștere.

„Orașul durabil” reprezintă o miză majoră atât pentru Franța cât și pentru România și ridică direct întrebări cu privire la dezvoltarea locală.

Astfel, orașele actuale au drept provocări evoluția și transformarea în vederea unei tranziții ecologice profunde și îndeplinirii obiectivelor climatice, dar și modificarea guvernanței proprii astfel încât să asigure locuitorilor o mai bună calitate a vieții și totodată o dezvoltare economică locală fără distrugerea resurselor locale.

Conceptul de „oraș durabil” a devenit pretutindeni un ideal de atins, fără a exista însă o rețetă miraculoasă unică. Cu toate acestea, există atât în Franța cât și în România multiple inițiative, iar oportunitățile de extindere a cooperării în acest domeniu între cele două țări sunt numeroase.

În fapt, în prezent, prin diferite proiecte, guvernele și autoritățile din Franța și România își demonstrează voința de a răspunde la numeroase provocări ridicate de tema orașului durabil.

Cele 3 zile de work-shopuri și dezbateri sunt împărțite în 2 teme mari ce conțin mai multe ateliere:

Tema 1: Demersuri și proces de guvernanță pentru un oraș mai durabil

Atelier 1 – Planificarea urbană și folosirea instrumentelor de cunoaștere a teritoriului: pentru a
facilita guvernanța orașului durabil

Atelier 2 – Autoritățile locale, motor al tranziției?

Atelier 3 – Dezvoltarea participativă și integrată a teritoriului, o guvernanță lărgită în beneficiul proiectului
teritorial

Tema 2: Orașul durabil: prioritate pentru bunăstarea și calitatea vieții locuitorilor

Atelier 1 – Care sunt consecințele creșterii și expansiunii urbane pentru dezvoltarea durabilă?

Atelier 2 – Terenul industrial dezafectat: potențial de refolosire, de transformări și mutații urbane

Atelier 3 – Valorificarea identității teritoriale prin patrimoniul istoric : un atu pentru atractivitatea
locală

Atelier 4 – Renovarea cartierelor precare în perspectiva unui oraș durabil: o miză socială

Tema 3: Tranziția economică, digitală, energetică și inovația în beneficiul dezvoltării durabile

Atelier 1 – Dezvoltarea economică locală și inovația în sprijinul unui oraș mai durabil

Atelier 2 – Miza mobilității urbane: care sunt alternativele de deplasare?

Atelier 3 – Tranziția digitală în beneficiul orașului durabil

Atelier 4 – Tranziția energetică în beneficiul orașului durabil

Pentru mai multe detalii despre eveniment și despre cum poți participa la eveniment aici. 

Poza: Comunitatea Durabilă Rǎmâi conectat cu UrbanizeHub și profitǎ de reduceri la evenimentele noastre, abonându-te la newsletter.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.