home Orașele Viitorului, Politici Urbane & Guvernanță Ghid pentru orașele viitorului: SMART înseamnă sustenabil

Ghid pentru orașele viitorului: SMART înseamnă sustenabil

A face un oraș sǎ fie smart este o problemǎ distinctă de a construi o adevărată comunitate ecologică şi sustenabilă pentru viitor. Sustenabilitatea este cea care determinǎ orașele sǎ devină smart.

Avansarea acestei idei a fost, probabil, prioritatea Bǎncii Mondiale şi a Global Environment Facility, în momentul conceperii şi lansării Framework-ului de Sustenabilitate Urbanǎ (USF), în cea de-a noua sesiune a Forumului Urban Global care a avut loc la Kuala Lumpur, Malaysia, în februarie 2018.

Prima ediție USF a rezultat într-un ghid de 160 de pagini, cu informaţii cuprinzǎtoare şi folositoare pentru orașele care vizeazǎ o creştere a propriei sustenabilitǎţi. Ghidul oferǎ susţinere în progresul orașelor cǎtre sustenabilitate, pas cu pas, astfel încât poate ajuta la formarea unei viziuni exhaustive, dar şi la identificarea resurselor financiare necesare implementării planurilor.

Acest Framework a fost creat şi dezvoltat de cǎtre Platforma Globalǎ a Orașelor Sustenabile şi a vizat câteva scopuri bine definite, precum:

 • A oferi o înţelegere îmbunǎtǎţitǎ şi un consens cu privire la conceptul de ‘sustenabilitate’, în cazul comunitǎţilor urbane.
 • A furniza îndrumare practicǎ în vederea urmǎririi idealului de sustenabilitate, prin diverse metode.
 • A servi ca un mecanism de colectare şi integrare a informaţiilor, în vederea definirii unei viziuni specifice, stabilirii de obiective precise, monitorizǎrii progresului şi prefigurarea viitoarelor trenduri – activând de asemenea posibilitatea efectuării comparaţiilor între orașe.
 • A stabili un cadru consensual pentru mǎsurarea sustenabilitǎţii urbane, pentru ca orașele sǎ poatǎ formula propriile repere, sǎ monitorizeze performanţele și sǎ planifice intervenţii adecvate. Datele și cunoștinţele pot fi împǎrtǎșite mai departe, cǎtre alte orașe din reţeaua Platformei Globale a Orașelor Sustenabile.

Framework-ul reprezintǎ un mod de abordare în patru etape şi ţine cont de diferitele niveluri actuale de dezvoltare ale orașelor, punând accentul pe potenţialul existent de sustenabilitate. Cele patru etape sunt:

 • Diagnozǎ. Prin gǎsirea unui rǎspuns la întrebarea “Unde ne aflǎm acum?”, diagnoza reprezintǎ un proces de identificare a capacitǎţilor cheie și a zonelor în care sustenabilitatea lipsește. Orașele pot astfel reacţiona la diferite trend-uri, evenimente, provocǎri și oportunitǎţi.
 • Viziune și priotitǎţi. Această etapă impune întrebǎri precum “Unde vrem sǎ ajungem?” şi “Cum ajungem în acel punct?”. Viziunea este orientatǎ spre viitor și trebuie sǎ aprecieze modul în care oraşul în cauzǎ poate deveni mai sustenabil în urmǎtoarele decenii. Orașele pot, astfel, sǎ-și dezvolte propriile obiective în vederea atingerii unui anumit scop, atât timp cât viziunea ţine cont de nevoi, de contextul istoric și de cel cultural, precum și de poziţiile în care se află, în momente diferite, în drumul cǎtre acel ideal al sustenabilitǎţii. Pentru ca aceastǎ viziune sǎ devinǎ realitate, existǎ necesitatea unui plan de acţiune eficient, care sǎ conţinǎ mǎsuri exacte, obiective intermediare, activitǎţi și iniţiative pentru implementare, responsabilitǎţi și angajamente bugetare
 • Finanţarea planului de afaceri. “Cum finanţǎm investiţiile urbane necesare pentru împlinirea prioritǎţilor?”. Finanţarea este un punct cheie, iar procesul identificǎrii opţiunilor de finanţare ar trebui sǎ aibǎ loc concomitent cu dezvoltarea viziunii generale.
 • Cadrul de monitorizare. “Ne îndreptǎm în direcţia cea bunǎ?” Evaluarea holisticǎ dǎ șansa guvernului, precum și managerilor de dezvoltare, sǎ înveţe din experienţe precedente, sǎ îmbunǎtǎţeascǎ serviciile, sǎ planifice şi sǎ aloce resurse potrivite. Rǎspunderea acestora poate fi ilustratǎ prin demonstratea rezultatelor iniţiativelor în curs.

Pe lângǎ aceastǎ abordare în patru etape, framework-ul oferă şi un cadru de mǎsurare, al cărui scop este de a evidenţia dimensiuni care ajutǎ în mǎsurarea sustenabilitǎţii urbane pe parcurs:

 • Planificare prin surse care sǎ conducǎ la o dezvoltare urbanǎ integratǎ şi bine gânditǎ
 • Sustenabilitate fiscalǎ pentru a asigura o guvernare responsabilǎ și viabilitate financiarǎ
 • Competitivitate economicǎ, destinată menţinerii unei creșteri urbane sustenabile, favorizării prosperităţii și care sǎ conducǎ, la rândul ei, spre mai multǎ competitivitate în diferite zone
 • O eficientizare ecologicǎ și a resurselor pentru a proteja ecosistemele și resursele naturale, asigurând perpetuarea acestora
 • Un conţinut scǎzut de carbon și o rezilienţǎ generalǎ care sǎ ajute la atenuarea efectului gazelor de serǎ
 • Asigurarea incluziunii sociale, pentru a crea orașe cu capacitǎţi mai bune de integrare și cu condiţii de trai superioare. Astfel, atât nivelul de sǎrǎcie cât și inegalitatea societalǎ s-ar reduce semnificativ.

Aceastǎ abordare integratǎ încearcǎ sǎ ajute orașele în procesul de înţelegere a propriului stadiu de dezvoltare și oferǎ sprijin în drumul cǎtre asigurarea sustenabilitǎţii urbane pe termen lung.

Naoko Ishii, CEO și președinte al “Global Environment Facility” și Ede Ijjasz-Vasquez, director al “Global Practice for Social, Urban, Rural and Resilience” din cadrul Bǎncii Mondiale au afirmat: “Suntem încrezǎtori cǎ printr-o astfel de colaborare putem ajunge la o viziune și o abordare comunǎ în ceea ce privește dezvoltarea urbanǎ sustenabilǎ. Invitǎm orașele sǎ foloseascǎ acest framework în confruntarea lor cu provocǎrile momentului, dar și cele ale viitorului și așteptǎm cu nerǎbdare eforturile de cooperare pentru adoptarea unei abordǎri integrate în cazul sustenabilitǎţii urbane.”

Urbanizarea acceleratǎ este o realitate socialǎ incontestabilǎ astǎzi. În timp ce acest proces oferǎ numeroase oportunitǎţi pentru orașe, apar, în egală măsură, riscuri și pericole. În acest sens, Framework-ul Sustenabilitǎţii Urbane argumenteazǎ faptul cǎ “modul în care orașele aleg sǎ rǎspundǎ acestor provocǎri poate influenţa, considerabil, prosperitatea și viaţa cetǎţenilor”.

Aflaţi mai multe despre felul în care comunitatea internaţionalǎ lucreazǎ pentru generarea unor orașe sustenabile ale viitorului aici:

Surse: World Bank, Global Environment Facility, Urban Sustainability Framework

Foto: telegraph.co.uk, propsearch.ae, cleantechnica.com
Rǎmâi conectat cu UrbanizeHub și profitǎ de reduceri la evenimentele noastre, abonându-te la newsletter.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.