home Evenimente, Politici Urbane & Guvernanță, Proiecte & Orașe, Regenerare Urbană Lansare Raport – Bune practici în Dezvoltarea Urbanǎ

Lansare Raport – Bune practici în Dezvoltarea Urbanǎ

Orașele ţǎrii noastre se confruntǎ cu o serie de provocǎri comune, iar soluţiile sunt mai aproape decât ar pǎrea. Fie cǎ vorbim despre regenerarea urbanǎ, despre spaţii verzi, reabilitare, infrastructurǎ etc., existǎ o anumitǎ varietate de bune practici care trebuie urmate. Studiul intitulat “Bune Practici în Dezvoltarea Urbană în România” va fi lansat cu prilejul conferinţei Urban Talks din București (10-12 mai).

Raportul prezină o analizǎ a problemelor din orașele din Româniâ , cu perspective diverse, face referiri concrete la mǎsuri luate de administraţie în acest sens, la legislaţie și examineazǎ o serie de bune practici care pot fi replicate. De exemplu, regenerarea urbană a cartierelor de blocuri construite înainte de 1990 este un subiect interesant și de o uimitoare actualitate.

Printre subiectele prezentate și analizate pe larg în acest raport se numǎrǎ:

  • Reabilitarea termicǎ a blocurilor
  • Regenerarea centrelor istorice
  • Reabilitarea platformelor industriale dezafectate
  • Învǎţǎmântul profesional
  • Eliminarea garajelor
  • Exproprierea
  • Colectare a deșeurilor prin anumite platforme
  • + Multe alte subiecte + legislaţie + cazuri actuale + soluţii fezabile

Este interesantă  multitudinea perspectivelor, examinarea tuturor factorilor implicaţi și a problemelor sau domeniilor conexe. Sunt vizate constant acţiunile adminsitraţiei, precum și legislaţia în vigoare, pentru a evalua mai corect bunele practici și fezabilitatea lor. Per total, acest raport oferǎ, luând în considerare aceste aspecte, multiple soluţii concrete pentru rezolvarea provocǎrilor și abordeazǎ provocǎri reale din diferite orașe ale ţǎrii.

Related image

“Orașele din România sunt pe atât de puternice, pe cât sunt de conectate unele cu celelalte – nu doar la nivelul infrastructurii, ci și al schimbului de bune practici. Mai mult, efectele dezvoltării principalelor centre urbane se propagă și către localitățile din regiune, astfel că sporirea numărului de orașe prospere este vitală pentru creșterea sustenabilă la nivel național. În acest sens, dorim să oferim administrațiilor locale repere concrete, dar și să evidențiem realizări care merită cunoscute de către toți cei interesați de dezvoltarea orașelor din România.”

Vino la conferinţa Urban Talks din București din 10 mai, pentru a primi acest raport. Intră pe www.urban-talks.com și ia-ți bilet la cea mai importantă adunare pe probleme urbane din România. Raportul a fost elaborat de Viorela Sfarlea

Foto: NBMU, BrinkNews
Rǎmâi conectat cu UrbanizeHub și profitǎ de reduceri la evenimentele noastre, abonându-te la newsletter.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.