home Energie Regenerabilă, Orașe Verzi, Orașele Viitorului, Proiecte & Orașe Noua generație învață sustenabil! Educația copiilor din București se face în grădinițe și școli verzi

Noua generație învață sustenabil! Educația copiilor din București se face în grădinițe și școli verzi

Bucureștiul este un mare consumator de energie, iar eficientizarea clădirilor publice este una dintre soluții pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon și a  consumului de resurse. Tocmai din acest motiv Primăria Sectorului 6 a dezvoltat un proiect pilot de eficiență energetică, pentru a reabilita energetic complex și pentru a construi la standarde NZEB,  20 de școli și grădinițe în Sectorul 6 al Municipiului București.

Povestea acestui proiect pentru școli și grădinițe NZEB („nearly zero energy building”)/Retrofit este una care trebuie spusă, iar lecțiile învățate sunt de ajutor pentru administrațiile publice locale, pentru constructori, pentru proiectanți, pentru decidenți și pentru toți cei cărora le pasă de comunitate și de mediu.

Denumit „District 6 Energy Efficiency for Public Buildings” (Eficienţă Energetică pentru Clădirile Publice din Sectorul 6), acesta prevede un program de investiţii totale de peste 44,2 milioane de euro (TVA inclus). Acest demers de accesare a grantului nerambursabil sub facilitatea ELENA este primul de acest gen din România și este finanțat din bugetul local, din credite externe și surse nerambursabile. Programul ELENA este gestionat de Banca Europeană de Investiţii şi finanţat de Horizon 2020 (programul Comisiei Europene de finanţare a cercetării şi inovării)

Motivele pentru care această experiență trebuie spuse/povestită/diseminată sunt:

1. Fiecare școală și grădiniță are surse din energie regenerabilă. Pentru ca aceste unități de învățământ să aibă un necesar foarte redus de energie, cât mai aproape de zero, energia  pentru aceste clădiri provine din surse regenerabile de energie, inclusiv cu energie din surse regenerabile produsă la faţa locului. Astfel,  pentru cele 5 școli (școala gimnazială ”Adrian Păunescu”, școala gimnazială nr. 59, școala gimnazială nr. 197, școala gimnazială ”Sf.  Andrei” –Corp A și Corp B, școala gimnazială ”Sf. Constantin ȘI Elena”) deja recepționate în iunie 2021, există un număr total de 156 de panouri solare termice și 976 de panouri solare electrice, pentru a putea atinge în medie un procent de 26% energie primară din surse regenerabile din cantitatea totală de consum de energie primară legată de performanța energetică. În ceea ce privește cele 8 clădiri publice nZEB incluse în program, de la execuția proiectelor tehnice proiectate, estimarea medie a energiei regenerabile este de aproape 50% raportată la consumul total de energie primară. Principalele provocări pentru noile clădiri au fost depășirea limitelor legislației naționale de 30%, în timp ce se caută și soluții tehnice pentru limitarea punților termice pentru componenta de anvelopă a clădirii. Prin implementarea soluțiilor tehnice, valoarea medie a emisiilor de CO2 pentru cele 8 clădiri cu o arie utila încălzită de 18.700 mp, ajunge la aproximativ 16kgCO2/mp/an. Pentru a asigura consumul energetic al unei clădiri cu aproape zero consum energetic, resursele regenerabile (surse regenerabile) vor acoperi cel puțin 30%, ajungând până la 51% din totalul calculat al energiei primare a clădirilor aferentă performanței energetice, în principal sub forma panourilor fotovoltaice (PV), dar si a panourilor solare termice. Consumul de energie primară va fi mai mic 115kWh/mp an, iar emisiile de CO2 sub 30kgCO2/mp an.

2. Măsurile de reabilitare energetică complexă au fost implementate. În fiecare unitate de învățământ Retrofit există sisteme de ventilare mecanică performante echipate cu recuperatoare de căldură, am reușit să reducem consumul de energie pentru instalația de apa caldă de consum prin înlocuirea și termo-izolarea sistemelor de distribuție a apei calde, instalarea de panouri solare termice, baterii pentru lavoare cu fotocelula, consumul de energie electrică pentru iluminat este redus prin implementarea corpurilor de iluminat LED dar și prin asigurarea energiei electrice din surse regenerabile (panouri solare electrice); utilizarea energiei se face în mod inteligent prin implementarea unui sistem BMS menit a controla, comanda și monitoriza toate instalațiile precum HVAC, iluminat artificial, etc.

3. Implementarea unui sistem adecvat de automatizare pentru controlul, reglarea, măsurarea și monitorizarea consumului de energie reprezintă un element cheie al proiectului. Cel mai mare consum de energie este dat de componenta de încălzire și ventilație mecanică, luând în considerare (i) posibilitatea de a adapta funcționarea sistemului de încălzire la programul școlar (prin implementarea sistemului de automatizare ce permite funcționarea in regim intermitent corect si eficient) și (ii) asigurarea unui debit de aer proaspăt corect, coroborata cu un consum minim de energie. Prin urmare, implementarea unui sistem adecvat de automatizare pentru controlul, reglarea, măsurarea și monitorizarea consumului de energie în clădirile existente care urmează a fi renovate complex, coroborată cu aplicarea unei izolații termice adecvate, a condus la reduceri semnificative ale consumului de energie. Prin implementarea recuperării de căldură în sistemul de ventilare mecanica, se doreşte şi introducerea unui debit de aer proaspăt adecvat (conform reglementărilor naționale) în condiții de consum redus de energie. Având ȋn vedere amplasamentul şi arhitectura clădirilor, implementarea unui astfel de sistem pentru clădirile existente a fost o țintă ambițioasă.

4. Crearea independenței de producție de energie. Pentru noile clădiri nZEB, crearea independenței producției de energie prin utilizarea pompelor de căldură, permite mai întâi scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră (luând în considerare componenta regenerabilă a sistemului) și în al doilea rând, este posibilă implementarea echipamentelor tehnice moderne cu eficiență ridicată, integrând atât sistemul de încălzire, cât și sistemul de răcire. Implementând această soluție tehnică pentru HVAC, prin utilizarea pompei de căldură, a panourilor solare termice și electrice, rata medie a emisiilor de CO2 este de aproximativ 5 kg/mp/an pentru încălzire, răcire și producție de apă caldă de consum în 8 clădiri publice nZEB.

 

5. Programe de educație, conștientizare și informare pentru elevi și cadrele didactice. Administrația publică dezvoltă ateliere practice cu copiii și profesorii pe tema eficienței energetice, campania se derulează în fiecare școală, case pasive vor fi construite și vor fi dezvoltate competențe în domeniul eficienței energetice, scopul fiind ca elevii și profesorii să înțeleagă mai bine rolul „casei” noi în care învață, din perspectiva noilor ei „gadgeturi” și tehnologii. Atât copiii, cât și cadrele didactice vor fi promotorii proiectului în familiile lor, dar și în comunitate.

 

6. Primăria Sectorului 6 pregătește un ghid cu bun practici pentru administrațiile locale, care va pune la dispoziție documentația dezvoltată în acest proiect, existând astfel premisele ca proiectele pe care alte administrații le dezvoltă pe această temă să elimine anumite obstacole, de care s-au lovit cei din București.

În concluzie, putem spune că ne bucură ceea ce Sectorul 6 din București a decis să implementeze și aceste modele de bune practici pot fi replicate la nivelul tuturor unităților administrativ-teritoriale din țară. De amintit este și faptul că până în 2050 Uniunea Europeană și-a asumat ca orașele să aibă zero emisii. Se pare că primul sector care va atinge acest țel va fi al șaselea.
Rǎmâi conectat cu UrbanizeHub și profitǎ de reduceri la evenimentele noastre, abonându-te la newsletter.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.