home Comunitate, Politici Urbane & Guvernanță Urban Talk – Politica urbană a României

Urban Talk – Politica urbană a României

Politica Urbană reprezintă viziunea de dezvoltare urbană durabilă, incluzivă și rezilientă a României. Ea va stabili o agendă comună a autorităților publice de la nivel central și local pentru îmbunătățirea cadrului de dezvoltare urbană, prin furnizarea unui set de măsuri coerente și prin coordonarea și corelarea domeniilor sectoriale și a diferiților actori. Ce este politica urbană și de ce are nevoie România de ea?

În această ediție Urban Talks, Grațian Mihăilescu i-a avut invitați pe Adina Vințan și Ioana Irimia din partea Băncii Mondiale și pe Liviu Băileșteanu, Radu Necșuliu și Radu Necșuliu, aceștia reprezentând Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației. 

De ce e nevoie de o politică urbană? Motivele variază, dar se referă în primul rând la nevoile centrelor urbane tot mai dinamice și mai sensibile. Politica urbană poate soluționa, fiind o abordare comună, provocările acestor centre. Impactul zonelor urbane este uriaș pentru economia regionala și națională, iar impactul social este de asemenea evident. Este nevoie astfel de un parteneriat solid între oficialități și cetățeni. Este nevoie de o viziune comună în ceea ce privește dezvoltarea urbană, un cadru care înglobează concepte europene deja implementate. Este nevoie, în aceeași măsură, de creșterea capacității administrative. 

Politica urbană va fi complemetară subsidiarității și politicilor locale deja existente. În contextul actual, în care orașele adăpostesc tot mai mult capital uman, tot mai multă forță economică și socială, o astfel de politică devine esențială. Se poate argumenta chiar faptul că orașele, așa cum le știam până acum, aproape că nu mai există, din moment ce fluxurile societale de interacțiune au ajuns la un nivel fără precendent – există astăzi adevărate zone urbane în locul orașelor de adineaori. 

O politică urbană de succes trebuie să aibă loc în urma unui proces consultativ, care să includă toți factorii umani implicați. Orașele sunt făcute pentru oameni, trebuie astfel să răspundă nevoilor cetățenilor, iar procesul prin care acest lucru trebuie să aibă loc este unul de jos în sus. Atât tendințele și normele europene și internaționale, cât și nevoile locale și regionale ale țării noastre trebuie să fie aliniate, conform unei viziuni comune.

Cetățenii României sunt invitați să participe la acest proces consultativ, prin intermediul site-ului citadini.ro, prin ridicarea unor probleme ale zonelor urbane și prin oferirea de soluții viabile. Politica urbană finală este menită să aibă în vedere aceste consultări cu cetățenii. Vă invităm astfel să folosiți platforma citadini.ro și să vă implicați în acest proces consultativ deosebit de important. 

Luarea deciziilor pe baza informațiilor corecte și actualizate este un proces care are loc deja, dar care trebuie consolidat. Ministerul Dezvoltării lucrează deja la elaborarea unor instrumente precum Observatorul Teritorial de exemplu, platforma fiind vizibilă în imaginea de mai sus. Acest „Observator Teritorial” oferă o imagine de ansamblu asupra localităților și zonelor urbane – grafice, informații actualizate, dinamica populației, demografie, statistici foarte diverse și numeroși indicatori.

Un principiu cheie al politicii este și mobilitatea urbană. Ministerul deja lucrează la implementarea unor proiecte diverse în ceea ce privește mobilitatea sustenabilă în orașe. Sistemele de transport trebuie să fie sigure, verzi, rapide și performante, iar mobilitatea în general este o prioritate. Incluziunea socială este și ea atât o premisă, cât și un obiectiv pentru prima politică urbană a României. Trebuie să existe și o înțelegere comună a ideii de oraș smart – ce presupune acest concept și ce instrumente implică.

Colaborarea și planificarea par așadar a fi esențiale pentru viitorul orașelor noastre, iar politica urbană își propune să ia viață tocmai având aceste concepte drept fundament. Valorificarea capitalului uman, sporirea creșterii economice și a bunăstării sociale sunt doar câteva dintre efectele generale ale unei politici urbane bine gândite. Vă invităm să ascultați discuția în întregime pe pagina noastră de Facebook, aici sau pe canalul de YouTube
Rǎmâi conectat cu UrbanizeHub și profitǎ de reduceri la evenimentele noastre, abonându-te la newsletter.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.