home Energie Regenerabilă, Orașe Verzi, Orașele Viitorului, Politici Urbane & Guvernanță, Tehnologie & Inovație Comisia Europeană pregătește un ghid de sprijin pentru administrațiile care dezvoltă infrastructură pentru reîncărcarea autovehiculelor

Comisia Europeană pregătește un ghid de sprijin pentru administrațiile care dezvoltă infrastructură pentru reîncărcarea autovehiculelor

Comisia Europeană (CE) împreună cu European Alternative Fuels Observatory (eafo.eu) și rețeaua POLIS (https://www.polisnetwork.eu/) au în lucru un ghid privind modul în care autoritățile publice achiziționează și dezvoltă infrastructura de reîncărcare a autovehiculelor electrice (Guidance document on how public authorities procure charging infrastructure).

Reprezentanții acestor autorități au fost invitați să completeze un chestionar, pentru a ajuta la realizarea acestui ghid. Scopul Ghidului este de a ajuta la conștientizarea piedicilor de care se lovesc administrațiile publice în procesul de achiziție a infrastructurii de reîncărcare a vehiculelor electrice, dar și a vedea modalități prin care au fost depășite aceste bariere.

„Comisia Europeană sprijină pregătirea unui document orientativ, întocmit de către Forumul Transportului Sustenabil pentru a ajuta autoritățile publice în implementarea infrastructurii de reîncărcare a electricității accesibilă publicului pentru autoturisme și autoutilitare pe teritoriul lor. Documentul este destinat ca un set de instrumente pentru autoritățile care încearcă să procure infrastructură de reîncărcare sau să acorde concesii pentru derularea și / sau operarea lor, eventual legate de acordarea unui ajutor de stat”, arată reprezentanții Comisiei Europene.

O primă analiză a fost efectuată anul trecut

Anul trecut, Forumul Transportului Sustenabil a efectuat o analiză vizată a părților interesate pentru a identifica problemele și soluțiile posibile legate de desfășurarea infrastructurii de combustibili alternativi accesibili publicului. Rezultatele acestui exercițiu au fost publicate pe site-ul DG MOVE: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2019-stf-consultation-analysis.pdf

Forumul Transportului Sustenabil a decis că aceste constatări ar trebui transpuse în recomandări pentru autoritățile publice, de exemplu, pentru a sensibiliza problemele frecvent întâlnite de utilizatorii infrastructurii de reîncărcare. Acest chestionar a fost creat în consecință pentru a colecta informații și opinii de la autoritățile publice în acest sens. Acest demers va ajuta Forumul pentru Transportul Sustenabil al Comisiei Europene să dezvolte în continuare recomandări adecvate pentru autoritățile publice cu privire la problemele-cheie, de la găsirea infrastructurii, accesarea și utilizarea efectivă a infrastructurii, timpul de oprire tehnică a infrastructurii, probleme cu plățile etc. să fie abordate printr-o mai bună achiziție prin stabilirea unor cerințe minime.

Acest exercițiu este axat pe probleme legate de punctele de reîncărcare electrică. Atenția se concentrează auspra particularităților exploatării infrastructurii de reîncărcare electrică pentru vehicule, comparativ cu specificul lor, de exemplu: crearea infrastructurii pentru alimentarea vehiculelor cu combustibil alternativ cu gaz natural sau hidrogen. O infrastructură de reîncărcare electrică care va deservi milioane de vehicule electrice va avea nevoie de mai multe puncte de reîncărcare unice, ceea ce va conduce la o rețea mult mai răspândită și mai densă.

O flotă de 13 milioane de vehicule electrice

De exemplu, se așteaptă ca o posibilă flotă de până la 13 milioane de vehicule electrice să aibă nevoie de cel puțin un milion de puncte de reîncărcare accesibile publicului. Din acest motiv, se poate aștepta în mod rezonabil ca toate autoritățile publice să fie la un moment dat să ia decizii cu privire la dezvoltarea unei infrastructuri răspândite. În același timp trebuie previzionate problemele legate de planificare (unde este cel mai bine să instalați puncte de reîncărcare) și de alegeri tehnice (ce tip de încărcătoare sunt dorite de piață sau necesare, ce ar trebui să le ofere utilizatorilor).

Pentru a sprijini o mobilitate perfectă între orașe și regiuni, este necesară interoperabilitatea infrastructurii în întreaga UE. Deciziile luate de autoritățile publice, în cadrul procedurilor de atribuire a concesiunii, a procedurilor de achiziții publice sau a procedurilor de ajutor de stat, vor modela inevitabil evoluțiile pieței în acest domeniu. Împărtășirea de experiență și crearea de recomandări comune pot ajuta la susținerea unei rețele coerente de infrastructură care să sprijine utilizarea ușoară și fără probleme și, prin urmare, să contribuie la accelerarea ascensiunii vehiculelor.

Urmează un workshop, în care să fie prezentată o primă variantă a ghidului

Prin urmare, acest chestionar vrea să evidențieze experiențele și practicile autorităților, pentru a fi folosite la acordarea de concesii sau ajutoare de stat sau pur și simplu achiziționarea infrastructurii de reîncărcare, în special cerințele stabilite pentru o astfel de infrastructură. Comisia Europeană este interesată să afle unde s-au schimbat astfel de cerințe de-a lungul timpului și de ce. Informațiile și opiniile adunate cu ajutorul acestui chestionar vor fi utilizate pentru a dezvolta recomandări comune pentru bune practici ale autorităților publice în acest domeniu.

Răspunsurile pot fi utilizate în documentul de orientare în curs de dezvoltare de Forumul Transportului Sustenabil. Acest chestionar este un prim pas în procesul de elaborare a documentului Ghid. Un workshop al părților interesate va fi organizat la sfârșitul acestui an, moment în care părțile interesate vor fi invitate să-și spună punctul de vedere în legătură cu o verisune finală a documentului.

FOTO carbuyer.co.uk
Rǎmâi conectat cu UrbanizeHub și profitǎ de reduceri la evenimentele noastre, abonându-te la newsletter.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.