home Arhitectură & Design, Proiecte & Orașe, Regenerare Urbană Yplan – cum au refăcut tinerii bucureșteni 4 spaţii publice

Yplan – cum au refăcut tinerii bucureșteni 4 spaţii publice

Calitatea spaţiilor publice reprezintǎ unul dintre criteriile care aratǎ întârzierea orașelor României, în comparaţie cu cele din Vest. Spaţiul public este un aspect esenţial al oricǎrui oraș și ar trebui sǎ acopere cel puţin 30% din aria totalǎ, conform UN-Habitat. Mai mult, el are un rol central în succesul unor orașe deja celebre ca Barcelona, Copenhaga sau Berlin.

În centrele urbane românești, spaţiul public este deseori neglijat și este mai degrabǎ vǎzut ca un loc de parcare, fie cǎ vorbim despre trotuare sau despre un mic spaţiu verde. Bucureștiul nu este deloc diferit – câteva parcuri și grǎdini sunt folosite de cetǎţeni, în timp ce alte astfel de spaţii publice sunt abandonate sau sunt folosite pentru transport. Spaţiul public și-a recâștigat însă un loc pe agenda publicǎ în ultimul timp, iar cele mai creative intervenţii au rezultat din iniţiative pornite de la arhitecţi, proiectanţi, designeri, antropologi, ONG-uri etc. Unele dintre aceste proiecte au fost chiar considerate ca finaliste în European Public Space Awards.

Yplan – Young Planners Initiative – se adreseazǎ nevoii de a redobândi spaţiile publice ale Bucureștiului, dar și nevoii de implicare civicǎ a tineretului și de educaţie urbanǎ. Tineretul poate juca un rol important în dezvoltarea spaţiului public și în clǎdirea unei comunitǎţi. Ei se pot implica în reabilitarea propriului cartier prin acţiuni directe (salubrizarea unui astfel de spaţiu) sau prin cererea unor spaţii îmbunǎtǎţite, de la administraţia localǎ. Ei se pot asocia unor ONG-uri sau alte tipuri de proiecte sau, pe termen lung, pot studia astfel încât sǎ devinǎ proiectanţi, arhitecţi sau designeri.

Luând aceste lucruri în considerare, o echipa de proiectanţi urbani și arhitecţi elveţieni și români au decis sǎ înveţe și sǎ conducǎ studenţi de liceu, echipându-i cu cunoștinţele și uneltele necesare intervenţilor în spaţii publice. Echipa a organizat prezentǎri, workshop-uri și dezbateri în nouǎ licee din București, iar, ca urmare, mai mulţi elevi de liceu și studenţi din cadrul Universitǎţii de Arhitecturǎ și Urbanism „Ion Mincu” s-au alǎturat proiectului Yplan. Grupul s-a implicat într-o serie de activitǎţi și workshop-uri, având ca ţintǎ reproiectarea a opt spaţii publice – astfel, și studenţii de liceu au putut sǎ înţeleagǎ și sǎ replice procesul de înviere a unui spaţiu public abandonat.

Pentru a facilita procesul învǎţǎrii, selecţia celor opt locuri și ideea intervenţiilor propriu-zise, s-au implementat douǎ instrumente.

Primul este un ghid care explicǎ procesul intervenţiei în spaţii publice și care rǎspunde la întrebǎri cu privire la importanţa acestor spaţii, modul de planificare al intervenţiei, aspecte ale design-ului urban, modul de implicare al comunitǎţii și de a face faţǎ aspectelor legale și administraţiei locale. (link)

Al doilea este o platformǎ de crowdsourcing folositǎ pentru a puncta pe hartǎ spaţiile publice abandonate din București cu un potenţial ridicat pentru intervenţii. Yplan Geoblog a fost de asemenea folosit pentru a alege locaţiile propunerilor.

yplan-geoblog-map-bucharest

În primul proeict Yplan, 4 spaţii publice au fost selectate pentru a fi reproiectate. Dupǎ trei weekend-uri de muncǎ intensǎ și datoritǎ ajutorului comunitǎţii locale, spaţiile au primit un nou design si sunt gata pentru a fi folosite. Mai jos puteţi observa pozele evoluţiei fiecǎrui spaţiu, de la schiţe, la procesul în sine și la implementare (click pe pozǎ pentru a mǎri).

spatii publice bucuresti

spatii publice bucuresti

spatii publice bucuresti

Ca urmare a acestui proiect, peste 550 de elevi de liceu au primit cunoștinţe de bazǎ în ceea ce privește rolul spaţiilor publice în orașele noastre, dintre care 30 au înţeles procesor revitalizǎrii unor astfel de spaţii publice abandonate. Bucureștiul dispune acum de patru locuri reproiectate pentru comunitate și de idei și proiecte reale pentru cel puţin încǎ patru intervenţii urbane. Aceste opt spaţii reprezintǎ doar începutul scopului pe termen lung al echipei Yplan, care își propune sǎ redobândeascǎ și sǎ reabiliteze în final peste o sutǎ de locuri publice în București.

Cu toate acestea, intervenţiile de pânǎ acum au un caracter temporar, având în vedere metodologia  Lighter – Quicker – Cheaper implementatǎ de cǎtre PPS. Principalul lor obiectiv este ca mai multe spaţii publice sǎ devinǎ folosibile și atractive pentru comunitate, informând totodatǎ oamenii în legǎturǎ cu problemele existente, astfel încât administraţia localǎ sǎ recunoascǎ nevoia unui proiect de regenerare urbanǎ mai larg.

Mai multe informaţii despre Yplan pot fi gǎsite la:

yplan.ro sau facebook.com/YplanProject/

stadler

Reinhold Stadler este un tânǎr consultant preocupat de domenii ca mobilitate urbanǎ, proiectarea strategicǎ și co-designul spaţiilor publice. Experienţa sa în primele douǎ domenii amintite este bazatǎ pe mai bine de 20 de proiecte de asistenţǎ tehnicǎ în care a dezvoltat Planuri de Mobilitate Urbanǎ Sustenabilǎ (SUMP), Strategii Integrate de Dezvoltare Urbanǎ, precum și alte documente strategice pentru orașe, zone metropolitane, judeţe și comune.

În domeniul spaţiului public, Reinhold și-a clǎdit expertiza în cadrul Asociaţiei Urban 2020, lucrând în proiecte de cercetare și intervenţii precum Bucharest Pop-up. Spaţiul public este, de asemenea, subiectul cercetǎrii sale de doctorat, recent completatǎ. Cunoștinţele sale sunt transferate mai departe viitoarelor generaţii de urbaniști datoritǎ poziţiei sale de asistent universitar în cadrul Universitǎţii de Arhitecturǎ și Urbanism „Ion Mincu”.

 
Rǎmâi conectat cu UrbanizeHub și profitǎ de reduceri la evenimentele noastre, abonându-te la newsletter.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.