home Managementul deșeurilor, Orașele Viitorului Barcelona Metropolitană reciclează, reutilizează apa și produce energie sustenabil

Barcelona Metropolitană reciclează, reutilizează apa și produce energie sustenabil

Area Metropolitana de Barcelona pune foarte mult accent pe utilizarea responsabilă a resurselor. Am vizitat două obiective extrem de importante pentru ceea ce înseamnă reciclarea și reutilizarea resurselor: stația de tratare a apei EDAR del Prat de Llobregat și Ecopark 3 Sant Adrià de Besòs. 420 de milioane de litri de apă menajeră sau utilizată în procesele industriale sunt tratați și reutilizați în fiecare zi. Deșeurile sunt sortate pentru a se recupera cât mai multă materie primă iar ceea ce nu se poate recicla este transformat în energie electrică.

EDAR del Prat de Llobregat

Stația de tratare a apei El Prat de Llobregat este una dintre cele mai moderne și printre cele mai mari stații din Europa. Zilnic sunt tratați 420 de milioane de litri de apă, echivalentul utilizat de două milioane de cetățeni și afacerile conexe. Stația funcționează din 2002 și se întinde pe 36 de hectare, existând posibilitatea de extindere în cazul în care un asemenea proiect va fi necesar în viitor.

Casele, birourile, magazinele, școlile și  orice alte locuri care nu au condiții speciale de poluare trimit apa către stație, împreună cu cea utilizată în procese industriale dar care este pre-tratată pentru a extrage poluanții.

Cu ajutorul filtrelor, deșeurile mici sunt sortate diferit față de cele mari. Gunoiul rezidual ajunge la groapa de gunoi. Prin digestie anaerobă, se produce biogazul care acoperă 40% din necesarul energetic al stației de tratare. În fiecare lună sunt utilizate între 13 și 15 tone de deșeuri pentru biogaz. În plus, materialul rezidual poate fi utilizat ca material de construcție pentru reparația drumurilor.

Stația este localizată în Delta Râului Llobregat și tratează apa sistemului de sanitație Baix Llobregat. Zona are o amprentă industrială semnificativă  și purifică 36% din totalul de apă din Zona Metropolitană Barcelona.

Ce este special la această stație este faptul că apa regenerată crește resursele de apă din regiune cu 50 milioane de litri anual. Apa purificată este curățată pentru a putea fi reutilizată în activități ca irigarea și curățarea străzilor, menținerea debitului râului Llobregat și utilizări industriale.

Ecopark 3 Sant Adrià de Besòs

Următorul loc pe care l-am vizitat a fost Ecoparkul 3, o stație dedicată tratării deșeurilor municipale. Există trei scenarii pentru gunoaiele care intră pe linia de sortare: reciclare a materiei prime, utilizare reziduurilor în lucrări publice de asfaltare sau reparare sau incinerare pentru producerea de energie.

Din zona unde sunt depozitate deșeurile, acestea sunt urcate pe o bandă care le selectează în materiale reciclabile și fracție organiză cu ajutorul a altor două linii semi-automate de control și monitorizare. Întregul proces este supravegheat cu atenție de către un angajat din camera de control. Ansamblul este alcătuit din echipamentele de sortare primară, site rotative, separatoare balistice, separatoare magnetice, separatoare de pelicule, cabine de sortare secundare, clasificatoare automate și separatoare inductive. Ceea ce nu poate fi reciclat ajunge pe o bandă subterană separată către incinerator.

Materia organică obținută în urma procesului de selecție este supusă pretratării. Suspensia rezultată este trecută printr-o capcană de nisip și hidrocicloni pentru a extrage toate materialele nepotrivite pe care le conține încă, atât grele, cât și plutitoare. Ulterior, este introdus în două digestoare unde au loc reacțiile de fermentare a materiei organice. În urma acestui proces, se obține un gaz bogat în metan și un rest de material digerat.

Biogazul produs se acumulează în partea superioară a digestoarelor de unde este extras. O parte este comprimată și reintrodusă în rezervor astfel încât să se garanteze o agitare constantă și să se evite precipitarea materialelor în rezervor. Trei motoare produc 22 GWh/an, din care aproximativ jumătate este folosită pentru autoconsum, iar cealaltă jumătate este exportată în rețeaua de energie electrică.

Energia produsă prin termocombustie este vândută în rețea deoarece stațiile și-au asigurat autonomia prin cantitatea deja produsă. 100 de oameni lucrează în trei ture la Ecoparkul pe care l-am vizitat. 360.000 de tone sunt incinerate anual, adică 1000 de tone pe zi. Se estimează că între 30% și 40% din materia primă este recuperată. Sunt produse anual 2.8 milioane m3 de biogaz, 5.200 MWh, 10.000 tone reziduu pentru reparații și se recuperează 19.000 tone de materie primă.

Provocarea pentru managementul eficient al deșeurilor este colectarea sortată astfel încât să nu se piardă atât de multă materie primă care poate fi reutilizată. Pe viitor se previzionează ca aceste containere unde cetățenii își aruncă deșeurile să fie închise și să existe un sistem de plată pentru cât gunoi produce fiecare gospodărie. Dacă se contată cu ajutorul senzorilor că deșeurile sunt amestecate, cel care le-a aruncat va plăti mai mult. Ajunge la Ecopark, fiecare linie de deșeuri va avea o bandă separată în funcție de materia primă care poate fi recuperată.

Aceste două modele de bune practici sunt cheia prin care orașele pot ajunge la o economie circulară bazată pe utilizarea responsabilă a resurselor. Este o inspirație să vezi cum gunoiul este utilizat eficient și nu doar depozitat în anumite zone după cum am văzut că se întâmplă în alte orașe. Faptul că până și modul în care este utilizată apa a fost gândit pe circularitate în loc de consum continuu demonstrează cum AMB privește spre viitor, înțelege provocările schimbărilor climatice și generează soluții pentru comunități sustenabile.
Rǎmâi conectat cu UrbanizeHub și profitǎ de reduceri la evenimentele noastre, abonându-te la newsletter.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.